Wednesday, July 1, 2009

Ακόμη ένα βέλος στη φαρέτρα του ΥΠΕΞ

Νέα ενημέρωση: τελικά 2 είναι τα βέλη (εδώ) αφού στην προσφατη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ αποφάνθηκαν ότι η πΓΔΜ δεν είναι έτοιμη... για να δούμε το ΥΠΕΞ είναι έτοιμο?

Το θέμα να θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε.
Όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο άρθρο τα οικονομικά προβλήματα χτυπούν το πόρτα της πΓΔΜ - δυνατά κιόλας

Πηγή: Ινφογνώμων πολιτικά

του Ν.Γ.Δρόσου

Δημοσιεύθηκε: 07:59 - 01/07/09

Φίλτατοι καλή σας ημέρα και μήνα.
Στο πλαίσιο σαφών Δυτικών πιέσεων που δέχεται η πολιτική ηγεσία των Σκοπίων για την άμεση διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας, εντάσσουν διπλωματικοί αλλά και χρηματοοικονομικοί κύκλοι, την πρόσφατη αποτυχία του γειτονικού κρατιδίου να εκδώσει ομόλογο εκπεφρασμένο σε ευρώ, συνολικού ύψους μόνον 300 εκ. ευρώ, με τοκομερίδιο (κουπόνι) 9%-9,5% πενταετούς διάρκειας και με «lead manager», σύμφωνα με πληροφορίες, την HSBC.
Ως κράτος έκδοσης εμφανιζόταν η «Republic of Macedonia», ή «Δημοκρατία της Μακεδονίας».
Η έκδοση, που «άνοιξε» την Παρασκευή 19 Ιουνίου και «έκλεισε» κακήν - κακώς την Τετάρτη 24 Ιουνίου, το πρωί, δεν καλύφθηκε και αποσύρθηκε άμεσα, παρά την ύπαρξη “underwriter”.
Πρόκειται για την πρώτη φορά, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, που το γειτονικό κρατίδιο επιχειρεί να εκδώσει ομόλογο σε ευρώ, οι κύριες αγορές διαπραγμάτευσης των οποίων συμπεριλαμβάνουν, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία, τη Γαλλία και φυσικά τη Γερμανία.
Η εξέλιξη σηματοδοτεί, αφενός ότι το γειτονικό κρατίδιο βρήκε «πρόθυμο» lead manager, στο πρόσωπο της HSBC και αφετέρου την ανάγκη του για δανειακά κεφάλαια, τα οποία εκτίμησε ότι μπορεί να αντλήσει ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων κρατών της Βαλκανικής, που εξέδωσαν ομόλογα σε ευρώ…
Ακόμη, καθιστά σαφή την έκθεση των Σκοπίων στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και σε πιστωτές όπως η HSBC, η οποία ανέλαβε και την έκδοση, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες…
Θεωρείται δε ως παταγώδης αποτυχία, δεδομένου ότι αντίστοιχες εκδόσεις, όχι κρατικές αλλά εταιρικές, που φέρουν ένα τόσο «ακριβό κουπόνι», καλύπτονται εντός ολίγων ωρών, ακόμη και εάν αφορούν σημαντικά υψηλότερα ποσά που υπερβαίνουν ενίοτε και το ένα ή και περισσότερα δισ. ευρώ.
Κύρια αιτία για την αποτυχία του εγχειρήματος, προτάσσουν οι ίδιες πηγές, την ονομασία της εκδίδουσας χώρας, επισημαίνοντας ότι «η αγορά» έστειλε ένα μήνυμα προς τη γείτονα να διευθετήσει πρώτα την εκκρεμότητά της επί του ζητήματος με την Ελλάδα και να «επανέλθει» στη συνέχεια…
Σύμφωνα με κύκλους που είναι σε θέση να γνωρίζουν, η εξέλιξη αυτή ασφαλώς αντικατοπτρίζει την μειωμένη οικονομική αξιοπιστία της γειτονικής χώρας, αλλά και το πλαίσιο συντονισμένων κινήσεων που στόχο έχουν την ταχεία διευθέτηση του ζητήματος της ονομασίας, το οποίο αποτελεί «αγκάθι» στο Νοτιοανατολικό τμήμα του ΝΑΤΟ.

Κατά πόσον η ηγεσία της γείτονος «έλαβε» το μήνυμα, μέλει να αποδειχθεί…
ngd@euro2day.gr
ΠΗΓΗ http://www.euro2day.gr/specials/reveille/136/articles/526457/Article.aspx

No comments:

Post a Comment